Дистанційне навчання

Теми для вивчення з 30.03 по 03.04

5 клас

30.03 Українська мова: Звертання поширені й непоширені. Розділові  знаки при звертанні.

31.03. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів.

01.04  Виділення вставних слів на письмі комами.

Виконати  вправи .

Переглянути відео з цих тем:  https://www.youtube.com/watch?…; https://www.youtube.com/watch?…

Українська література: Павло  Тичина. Коротко про поета. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. “Не бував ти у наших краях!”.  Ліричний герой.

“Гаї шумлять…”, ” Блакить мою душу обвіяла…” Мелодійність  віршів П. Тичини. ( с. 194-198).

Виразно читати вірші. Опрацювати питання до них. Вивчити напам”ять один із них .

Тема уроку на  02.04.  Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення  цієї теми в оповіданні ” Лось” . ( с. 199- 207).

Записати основні відомості про письменника в зошит. Прочитати оповідання ” Лось”.

06 квітня

Виділення на вставних слів на письмі комами

параграф 58

с. 169-170

Вправи 458, 459

С. 169 ( вивчити групи вставних слів) 

 Виконати тести на сайті наурок (посилання з вайбера)

07  квітня

Складання інформаційного повідомлення до шкільного веб-сайта про цікавий випадок із життя класу ( з використанням вставних слів і словосполучень)

58

сторінки 169-171

вправи 465, 466

 Вправа 464

Опрацювати таблицю синтаксичного розбору  простого речення

Виконати тести на сайті наурок (посилання з вайбера)

8 квітня

Ділові папери.  Оформлення конверта

59

172-173

 

Підписати  конверт

13.квітня

Лист до рідної людини з використанням  звертань та вставних слів

59

172-173

467, 468

Вправа 469

14 квітня

Тестування. Вставні слова, речення з однорідними членами. Звертання

     

Виконання тестів.

15 квітня

Диктант

       

Українська література

Дата

Тема уроку

робота на уроці

сторінки

Домашнє завдання

07 квітня

Співчуття, милосердя-шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Дати відповіді на запитання 1-12 в підручнику ( с. 207 ) тема, головна думка – написати в зошит. Виконати завдання 4 письмово.

С. 200-208

Скласти план оповідання. Повторити теми для тестування .

Т. Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало.

09 квітня

Тестування.

Тести за посиланням  на сайті наурок у вайбері

 

Законспектувати біографію М.  Рильського

14 квітня

Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. « Дощ» ( « Благодатний, довгожданий…»

Опрацювати біографію М. Рильського. Виразно читати вірш «Дощ».  Дати відповіді на запитання ( с. 210).

С. 209-210

Написати етюд « Весняний дощ» або придумати  казку  про  дощ.

16.04

Єдність людини і природи, зв»язок між станом людської душі та довкіллям. « Осінь-маляр із палітрою пишною…»

Виразно читати вірш « Осінь-маляр»

С. 210 -211

Опрацювати питання на с. 211, виразно читати вірш

         

9 клас  Українська мова

30.03. Складні речення з різними видами зв”язку. Параграф 32. ( с. 112-114)

Виконати вправи .

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=qtPnMVdocuI

01.04. Написати твір-роздум ” Як відшукати свій шлях у житті”, ” Чи зможуть із часом селфі замінити родинні фотографії”. ( 2, 5-3 сторінки). Роботу виконати на 6 квітня.

06 квітня. Вибірковий письмовий  переказ тексту наукового стилю ( з використанням складних речень з різними видами зв”язку).

Робота з учителем на платформі ZOOM (14.00) Завдання виконати на 8 квітня.

08 квітня. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв”язку.

Робота з учителем на платформі ZOOM. Завдання виконати на 13 квітня.  ( Завдання будуть надіслані на вайбер або е-mail).

13 квітня. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв′язку. Тренувальні вправи. (Завдання будуть надіслані на  вайбер або е-mail). Виконати завдання на 15 квітня.

15 квітняСкладні речення. Тренувальні вправи. (Завдання будуть надіслані на  вайбер або е-mail). Виконати завдання на 22 квітня.

Українська література

31. 03.  Твір-характеристика  персонажів поем ” Катерина” і

” Наймичка”. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі ( ” У нашім раї на землі…).

Виписати цитати до образів Катерини і Ганни. Скласти  порівняльну характеристику у зошит.

01.04. Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. ” Доля”-вивчити напам”ять.

Знайти відео в Ютубі про твори Шевченка й самому їх переглянути.

7 квітня  Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі ( “Росли укупочці, зросли…”). Прочитати вірш. Уміти аналізувати .Опрацювати в підручнику с 239-243, дати відповіді на запитання.

8 квітня Біблія в житті Т. Шевченка. Світле пророцтво поета ( “Ісаїя. Глава 35”). Прочитати поезію, уміти аналізувати. Опрацювати сторінки в підручнику 243-247. Виконати письмово завдання на сторінці 248 на 14 квітня.

14 квітня. Світова велич українського поета. Опрацювати сторінку в підручнику 249. Домашнє завдання: прочитати “Назар Стодоля” на 15 квітня.

10 клас

Українська мова

30 березня. Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика.  ( підручник , Параграф 64)

31 березня. Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Перехід займенників в інші частини мови.( підручник , Параграф 65)

01 квітня. Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Стилістичні функції займенників.( підручник , Параграф 65)

6 квітня. Числівник як частина  мови. § 66. Виконати вправи 471, 472, 474 (письмово), 473 -усно до 7 квітня. Урок на платформі ZOOM.

7 квітня. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою.   § 67. Виконати вправи 478, 480 ( письмово) на 9 квітня. Урок на платформі ZOOM.

9 квітня. Відмінювання числівників. § 68. Опрацювати  теоретичний матеріал (с. 171-172). Виконати вправи 486, 487, 488 до 13 квітня.

13 квітня.   §68.  Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках. Виконати  вправи 489, 490, 491, 493. Урок на платформі ZOOM.

14 квітня. Написання числівників і відчислівникових слів. §69. Опрацювати теоретичний матеріал на с. 174 -175. Виконати вправи 494, 495, 496 на 16 квітня.

16 квітня.  Дієслово як частина мови. Безособові дієслова. § 70. Виконати вправи 499, 500, 502, 503 на 21 квітня. Урок на платформі ZOOM.

Українська література

30 березня. Образне слово поетичного модернізму. Угрупування ” Молода муза”. Альманах ” З-над хмар і з долин”.

02 квітня.  Леся Українка(Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка ” На крилах пісень”, її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Неормантизм

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=v6mrp1jrGqY

6 квітня. ” Contra spem spero!”. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви. ( ” Слово,  чому ти не твердая криця…”) Уміти аналізувати поезії, опрацювати в підручнику теоретичний матеріал с. 193-197 ), вивчити напам′ять ” Contra spem spero!” на 9 квітня

9 квітня.  ” Мріє, не зрадь”. ” Стояла я і слухала весну”. Опрацювати теоретичний матеріал в підручнику на с. 196-197. Уміти аналізувати поезії, виразно читати. Написати асоціативний етюд, викликаний певним художнім образом.

13 квітня. Драма-феєрія ” Лісова пісня”. Прочитати драму, опрацювати теоретичний матеріал в підручнику ( с. 203-207), виписати ключові поняття до драми.

16 квітня. Символічність образів Мавкиі дядька Лева – уособлення духовності  і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша. Домашнє завдання: виписати цитати до образів Мавки, Лукаша, дядька Лева, Килини.

23 квітня. Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

11 клас

Українська мова

30. березня Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів Параграф 57.

01 квітня. Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Параграф 58.

03. квітня. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Параграф 59.

6 квітня. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного
населеного пункту. Параграф 60. Вправи 643-646 на 8 квітня.

8 квітня. Творення присвійних прикметників. Творення
прикметникових форм від різних географічних назв. Параграф 64. Виконати вправи 683-687. Виконати вправи на 10 квітня.

13 квітня. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні,
складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Параграф 61. Виконати вправи 648-652 на 15 квітня.

10 квітня  Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Параграф 62. Виконати вправи 657-667

15 квітня. Написання есе.

17 квітня. Відмінювання іменників. Параграф 63. Виконати вправи 670-680.

Українська література

31. березня. Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю ( філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність).

Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Gz7sFrn4yrQ

03. квітня ” Страшні слова, коли вони мовчать”, ” Хай буде легко. Дотиком пера…”ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві. Вивчити вірш напам”ять ( один)

7 квітня. «Недумано, негадано…» – інтимна лірика, яка спонукає до
роздумів про суть кохання. Її сповідальність. «По сей день Посейдон посідає свій трон…»: мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою. Потреба наповнювати життя прекрасним. Зв’язок із античною міфологією. Пошуки справжнього
(не оманливого) щастя. Здатність людини протистояти
дрібному й бачити величне. Написати в зошит основну думку поезій, виписати значення античних героїв.Уміти аналізувати вірші. Прочитати статтю в підручнику .

10 квітня. Історико-фольклорна основа історичного роману у
віршах «Маруся Чурай». Проблематика твору.

Духовне життя українців крізь призму нещасливого
кохання. Виписати цитати до образів Марусі, Грицька, Івана Іскри. Знати зміст твору.

ТЛ: роман у віршах.

14 квітня. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини. Характеристика образів роману. Скласти порівняльну таблицю родини Чураїв і Бобренків.

17 квітня. Тестування.  Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, Гр. Тютюнника, Л. Костенко.

Дистанційне навчання з 22 квітня

5 клас

Українська мова

ДатаТема урокуВиконання завдань з підручникавид роботидомашнє завдання
21 квітняСкладні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком§ 60. Виконання вправ 470, 471, 473Робота на платформі ZOOM на 12. 00§ 60
Вправа 474, , с. 174- опрацювати
22 квітняКома між частинами складного речення§ 61. Виконання вправ 477, 478, 479робота на платформі ZOOM§ 61. Вправа 481
Тестові завдання наурок
27 квітняКома між частинами складного речення§ 61. Виконання вправ 482, 483робота на платформі ZOOM§ 63. Вправа
Тестові завдання наурок
28 квітня Пряма мова.§ 63
Виконання вправ 486 ( усно) ,487( усно), 488 ( пис.),
робота на платформі ZOOM§ 63. Вправа 493,
Тестові завдання наурок
29 квітня Діалог§ 64
Виконання вправ 495 ( усно), 497 ( усно), 499 ( пис.)
робота на платформі ZOOM§ 64. Вправа 496
Тестові завдання наурок
Українська література
ДатаТема урокувиконання завдань з підручникавид роботи Домашнє завдання
21 квітняХудожній етюд про природу ( письмово)Написати етюдсамостійне виконаннянаписати етюд. Законспектувати біографію Григора Тютюнника. (с. 214-215), прочитати оповідання ” Дивак”( с. 216-222)
23 квітняГригір Тютюнник. “Дивак”. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи і людини. Опрацювати біографію Григора Тютюнника ( с. 214-215).
Прочитати оповідання ” Дивак” с. 216-222)
робота на платформі ZOOMДати відповіді на запитання ( с. 219)
28 квітняДопитливий, чуйний , добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи
є уміння фантазувати, уявляти.
робота за підручником , переказ оповідання, вибіркове читання, відповіді на запитанняробота на платформі ZOOMвиконати тестові завдання на платформі наурок

9 Клас Українська мова

ДатаТема урокувиконання завдань з підручникавид роботиДомашнє завдання
22 квітняСинтаксичний розбір складного речення з різними видами зв”язкувиконання завдань, надісланих учителем на вайбер робота на платформі ZOOMсинтаксичний розбір речення, запропонованого учителем. Виконання тестів на платформі наурок
27 квітняТекст, основні ознаки його. Будова тексту.§33. Вправи на с. 116-118робота на платформі ZOOMРобота із завданням, надісланим учителем на
вайбер
29 квітня   Будова тексту. Мікротема й абзац.
Ключові слова в тексті й абзаці
§34. Вправи на с. 120-123робота на платформі ZOOM§34 Виконати вправу на с. 123

9 клас Українська література

Дата Тема урокувиконання завдань з підручникавид роботиДомашнє завдання
21 квітняКонтрольна робота. Творчість Тараса Шевченкатестові завдання будуть надіслані на вайберсамостійне виконання
на платформі наурок
Законспектувати біографію Пантелеймона Куліша ( с. 250-253)
22 квітня Пантелеймон Куліш -відомий письменник, перший український літературний критик, перекладач,автор підручників для школи, українського правопису. Опрацювання біографії П. Куліша. Складання ментальної карти з онлайн-ресурсомУрок на платформі ZOOM
Прочитати роман
«Чорна рада». Зафіксувати епізоди, в
яких ідеться про Запорожжя, дух козацького краю.
28 квітня


” Чорна рада”- перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Динамічний інтригуючий сюжет.Опрацювання матеріалу з учителемУрок на платформі ZOOM
Підготуватися до характеристики
образів полковника Шрама, Петра Шраменка, Кирила Тура, божого чоловіка,
батька Пугача, Тараса Сурмача, Василя
Невольника, Михайла Череваня, Матвія
Гвинтовки, Череванихи й Лесі; дібрати
відповідні цитати.
29 квітняНепросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства,
вірності почуттю та обов’язку. Символи роману.
Літературний диктант. Складання таблиці символічних образів роману.
Характеристика персонажів.

Урок на платформі ZOOMПідготуватися до
характеристики образів Якима Сомка
й Івана Брюховецького, дібрати цитати.
Відшукати у творі приклади фольклорно-етнографічного матеріалу.

10 клас Українська мова

Дататема урокувиконання завдань в підручникувид роботиДомашнє завдання
21 квітняДві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни§ 71. Виконання вправ 507, 508,509Урок на платформі ZOOMВправа 511.
21 квітняВиди дієслів. § 72. Виконання вправ 514-516Урок на платформі ZOOMвправа 518

Тести наурок
23 квітняСпособи і часи дієслів§ 73,74 Виконання вправ 518, 521, 525Урок на платформі ZOOMвправа 527
27 квітняСтан дієслова. Перехідні й неперехідні дієслова§ 75.
Виконання вправ 532, 533
Урок на платформі ZOOMТести наурок
Вправа 534
28 квітняДієприкметник як особлива форма дієслова. Активні й пасивні дієприкметники.§ 76
Виконання вправ 537, 540
Урок на платформі ZOOMВправа 543, 547
28 квітняДієприкметниковий зворот. Безособові форми на -но, -то§ 77
Виконання вправ 518, 521, 525
546,548, 549
Урок на платформі ZOOMвправа 550
Тести наурок
30 квітняДієприслівник. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду. § 78
Виконання вправ 554, 556, 558
Урок на платформі ZOOMвправа 561

10 клас Українська література

Дататема урокуРобота в підручникуВид урокуДомашнє завдання
23 квітняПрирода і людина у творі.
Неоромантичне ствердження духовної
сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям
і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття
кохання Мавки й Лукаша як розквіт
творчих сил людини.
с. 209-212урок на платформі ZOOMОпрацювати питання на с. 219, виконати тестові завдання наурок
27 квітняМикола Вороний. Коротко
про життя і творчість, багатогранну ді-
яльність митця. М. Вороний – ідеолог
модернізації української літератури.
С. 213-214
Урок на платформі ZOOMЗаконспектувати біографію Миколи Вороного.
30 квітня Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії
«Блакитна панна».
Аналіз поезії урок на платформі ZOOMвивчити вірш напам”ять
04 травня Узагальнено-ідеалізований
жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності
людини. «Інфанта».
Аналіз поезіїурок на платформі ZOOMВиразно читати та
аналізувати поезію «Інфанта». Опрацювати біографію
Олександра Олеся.

11 клас Українська мова

ДатаТема урокуРобота в підручнику вид урокуДомашнє завдання
22 квітняСтупені порівняння прикметників. § 64. Вправи 683-686Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 687
22 квітняВідмінювання прикметників§ 65. Вправи 689-693Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 694
24 квітняРозряди числівників за значенням§ 66. Вправи 695-699Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 700
27 квітняПаралельне використання відмінкових форм числівників§ 67. Вправи 703-715Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 720
29 квітняВідмінювання займенників. правопис займенників.§ 68. Вправи 721-730Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 732
04 травняВиди, часи дієслів.§ 69. Вправи 734-739Урок на платформі ZOOMВиконати вправу 740

11 клас Українська література

ДатаТема урокуРобота в підручникувид уроку Домашнє завдання
21 квітняВасиль Стус. Поет як символ
незламного духу, збереження людської
гідності. Загальний огляд його життя й
творчості
С. 242-245, конспект біографії Урок на платформі ZOOMс. 246-251
24 квітняПоезія
Стуса – зразок «стоїчної» поезії у сві-
товій ліриці («Крізь сотні сумнівів я
йду до тебе…», «Господи, гніву пре-
чистого…»).
Аналіз поезійУрок на платформі ZOOMАналіз поезій. Вивчити напам”ять одну з поезій.
28 квітняІсторико-культурна ситуація
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (на
шляху до нового відродження). Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси.
с. 294-299Урок на платформі ZOOMпрочитати поезії І. Римарука, Ю. Андруховича , О. Забужко